گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" اطلاعات کم


به نظرم برای خرید آنلاین باید مشتری همه جزئیات محصول رو بدونه ولی من نتونستم به خاطر نبود جزئیات محصول اطمینان لازم برای خرید رو پیدا کنم "

علت

توضیحات