گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" رفتم از نوین چرم کفش


رفتم از نوین چرم کفش بخرم،سایز پای منو نداشتن،گفتن از انبار میاریم بهت زنگ میزنیم بیا ببر،نه تنها زنگ نزدن،بعد چند روز زنگ زدن از طرف من تلفن فروشگاه هم جواب نمیدن تبلیغات احترام گذاشتن به مشتریه آقای نوین چرم نه عکس بهرام رادان رو زدن به بیلبوردها "

علت

توضیحات