گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" جنساشون اصله


فلورمار جنساش اصله با خیال راحت می تونید ازش خرید کنید من اول نگران بودم که اصل نباشه ولی وقتی به دستم رسید همونی بود که از نمایندگی اصلی توی ترکیه خریدم "

علت

توضیحات