گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" من دو سه سالی هست…


من دو سه سالی هست خرید میکنم و راضی هستم فقط ۱۷مرداد یک شلوار بوت کات کد۲۳۵سایز ۴۲سفارش دادم حالا که رسیده کوچک و تنگ هست روس نوشته ۳۳ حالا چکار کنم واقعا اولین بار بود که اشتباه فرستادین تو اینستا پیام دادم جواب ندادین "

علت

توضیحات