گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" خرید زدم که مالا تحویل…


خرید زدم که مالا تحویل ندادن. از مهر ۱۴۰۱ تا الان هم پولم رو پس ندادن. مراقب باشید که تو دام اینا نیفتید "

علت

توضیحات