گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" سلام متاسفانه جناب خوبی ندارن…


سلام متاسفانه جناب خوبی ندارن من جنس کتان خریدم ازشون با یکبار پوشیدن پرز پرز شد "

علت

توضیحات