گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" اصلا جنس اونی که زده…


اصلا جنس اونی که زده بود نبود،نوشته بود کتان کش کره ایی اما پلاستیک تمام بود "

علت

توضیحات