راهنمای نوشتن دیدگاه

نظرات (۱)

avatar

گئومات

1star
۳ هفته قبل

بسته‎‌بندی و ارسالِ بسیار بد بسیار بد؛ …

من سه تا تونیک سفارش داده بودم. تونیک‌ها در پاکتِ کاغذی ارسال شده بودند، که به خودیِ خود کارِ بدی نیست، ولی وقتی سفارش به دستم رسید پاکتِ کاغذی کاملاً خیس بود. مأمورِ ارسال صبر نکرد تا خودم سفارش را تحویل بگیرم. بسته را پشتِ در گذاشت و رفت. من اول فکر کردم شاید نم از بستۀ دیگری به بستۀ من سرایت کرده. در خانه فهمیدم که درِ هر سه بستۀ تونیک باز شده بوده و بسته‌ها نیمه‌خالی اند. در سایتِ خودِ فروشگاه نظر نوشتم. ولی فروشگاه نظرم را تأیید نکرد. دیگر حتی مطمئن نیستم محصول تقلبی نبوده باشد.


report