فیلتر نظرات

نظرات (۲)

avatar

حسین صارمی

1star
۱۴۰۱/۱۱/۱۶

پالس اکسیمتر فینگترتیپ مدلLK87خريدم به…

پالس اکسیمتر فینگترتیپ مدلLK87خريدم به مبلغ دويست وسی وسه هزارویکصدتومان بدون هزینه ارسال بعدمتوجه شدم این محصول درترب کمترازنصف قیمت ودربازاریکصدهزارتومان کمتراست این روش صحیح نیست ومیخواهم رسیدگی شود... صارمی


report
avatar

ناشناس

1star
۱۴۰۱/۱۱/۱۶

پالس اکسیمتر فینگترتیپ مدلLK87خريدم به…

پالس اکسیمتر فینگترتیپ مدلLK87خريدم به مبلغ دويست وسی وسه هزارویکصدتومان بدون هزینه ارسال بعدمتوجه شدم این محصول درترب کمترازنصف قیمت ودربازاریکصدهزارتومان کمتراست این روش صحیح نیست ومیخواهم رسیدگی شود ... صارمی ....


report